Data

Läkemedelsstatistik_main

Försäljning

För att förstå hur mycket läkemedel som används och till vilket pris tar Reveal fram försäljningsstatistik. Statistiken över läkemedelsanvändning hjälper vårdgivare, läkemedelsföretag, myndigheter och apotek att effektivisera sina verksamheter och bli mer konkurrenskraftiga.

icons_artboards_update_300x225-12

Förskrivning & Rekvisition

För att förstå hur läkemedel används på marknaden tar Reveal fram statistik över förskrivningsmönster eller sjukhusrekvisition. Statistiken används för att analysera vårdflöden, ”patientresor” och relationer mellan diagnoser och läkemedel.

icons_artboards_update_300x225-10

Register & journaler

För att förstå hur medicinskt effektiva läkemedel är och för djupare analyser kring förskrivningsmönster tar Reveal fram data från kvalitetsregister och patientjournaler. Statistiken används för att analyser vid medicinska godkännande eller medicinsk uppföljning kring läkemedelsanvändning.

Verktyg

Produkter_iStock-599901846.jpg

Analysverktyg

 

Reveal utvecklar webbaserade, interaktiva verktyg för att analysera data. Våra program presenterar relevant information på ett enkelt och effektivt sätt.

Tjänster_Reports_iStock-466073359.jpg

Rapporter

Vi sammanställer färsk statistik i kundanpassade rapporter och ser till att rätt person nås av rätt information vid rätt tillfälle. Våra rapporter är ett populärt komplement till våra analysverktyg.

Kundanpassad-1-e1485510239458.png

Rådata

I våra exporter anpassas rådata för att enkelt kunna laddas in i våra kunders IT-system och ge tillgång till dagsfärsk information. Filerna är ofta stora och överföring sker via SFTP.

Analyser & rådgivning

icons_artboards_update_300x225-08

Bioinformatik

Reveal bidrar med bioinformatisk kompetens, som ligger i gränslandet mellan Life Science, dataanalys och IT. Flera av oss har doktorerat och forskat inom fältet. Teamet hjälper dig att ta fram rätt data och omvandla det till effektivt beslutsunderag.

icons_artboards_update_300x225-04

Marknad

Reveal bidrar med marknadsförståelse baserat på en sammanlagt över 100-års erfarenhet från läkemedelsindustrin. I dialog med kunden använder vi den för att ta fram beslutsstöd som effektiviserar verksamheter och blir mer konkurrenskraftiga.

icons_artboards_update_300x225-06

Medicin

 

Reveal bidrar med vetenskaplig och medicinsk rådgivning och analys. Vårt team är starkt och består av utbildade forskare och läkare. Kompetensen används för utveckling av beslutsstöd kring till exempel hur medicinskt effektiva läkemedel är eller hur de används.