Läkemedelsstatistik_Affärsnyttig_iStock-495226588.jpg

Affärsnyttig

Genom att presentera statistik över läkemedelsanvändning hjälper vi vårdgivare, läkemedelsföretag, myndigheter och apotek att effektivisera sina verksamheter och bli mer konkurrenskraftiga.

Läkemedelsstatistik_main.jpg

Högkvalitativ data

Reveal har tillgång till högkvalitativa datakällor med affärskritisk information för alla aktörer på marknaden. Till exempel vet vi vilka läkemedel som säljs, när, i vilken mängd och till vilket pris.

Dygnsuppdaterad.png

Dagsfärsk data

Våra data uppdateras varje morgon så att våra kunder tidigt kan kontrollera hur marknaden går. Snabba marknadsindi-kationer är särskilt användbara i början av nya kontrakt och vid lanseringar av produkter och terapiformer.

Kundanpassad-1-e1485510239458.png

Kundanpassad datamängd

Hur mycket data som behövs varierar från fall till fall. I dialog med kunden anpassar vi våra dataleveranser efter marknadens storlek, önskad längd på historik, samt geografisk och tidsmässig detaljrikedom.

Kundanpassad-1-e1485510239458.png

Optimerad leveransform

Reveal tar fram statistik som gör det lättare för företag att fatta datadrivna beslut. Våra mest populära tjänster är våra webbaserade, interaktiva analysprogram och våra skräddarsydda datarapporter via e-post.