Lanseringar & nya indikationer

icons_artboards_update_300x225-08

Medicinskt godkännande

 

Reveal hjälper till vid medicinska godkännande av nya läkemedel eller vid nya indikationer. Området kallas ofta för Market accces (MA) eller Real world evidence (RWE). 

icons_artboards_update_300x225-12

Prissättning och förmånssubventioner

Reveal hjälper till vid ansökan för förmånssubventioner och prisättning. Området kallas ofta för Hälsoekonomi eller (HEOR).

icons_artboards_update_300x225-10

Marknadsföring

 

Reveal hjälper till med marknadsföring och marknadsförståelse vid lansering och nya indikationer. 

Uppföljning & analys

Läkemedelsstatistik_main

Försäljning

För att förstå hur mycket läkemedel som används och till vilket pris tar Reveal fram försäljningsstatistik. Statistiken över läkemedelsanvändning hjälper vårdgivare, läkemedelsföretag, myndigheter och apotek att effektivisera sina verksamheter och bli mer konkurrenskraftiga.

icons_artboards_update_300x225-06

Förskrivning & rekvisition

För att förstå hur läkemedel används på marknaden tar Reveal fram statistik över förskrivningsmönster eller sjukhusrekvisition. Statistiken hjälper att förstå vårdflöden, ”patientresor” och relationer mellan diagnoser och läkemedel.

icons_artboards_update_300x225-01

Register & journaler

För att förstå hur medicinskt effektiva läkemedel är och för djupare analyser kring förskrivningsmönster tar Reveal fram data från kvalitetsregister och patientjournaler. Statistiken hjälper till vid medicinska godkännande, medicinsk uppföljning kring läkemedelsanvändning.